OPELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

28.6.2012

Adam Opel GmbH:n hallintoneuvosto piti tänään kokouksen, jossa hyväksyttiin liiketoiminta-suunnitelma. Se on työkalu, jonka avulla Opel nostetaan takaisin jatkuvaan kannattavuuteen. Yhtenä suunnitelman kulmakivistä ovat mittavat investoinnit uusiin malleihin.

 

General Motorsilla on selkeä visio tulevaisuudestaan, jossa Euroopassa toimivalla Opelilla on vahva asema. Seuraavien viiden vuoden aikana investoidaan miljardeja euroja tuotekehitykseen. Ajanjakson kuluessa esitellään yli 20 uutta mallia, toistakymmentä uutta voimalinjaa (joihin sisältyy kolme kokonaan uutta moottoriperhettä) ja edistyksellistä ympäristöystävällistä tekniikkaa.

 

Opel lähtee kasvattamaan markkinaosuuttaan ja kappalemääräistä myyntiään uudella myyntistrategialla sekä terävöittämällä merkki- ja tuotestrategiaa.

 

Myynnin kasvulla saadaan lisää kannattavuutta, mutta sitä haetaan myös leikkaamalla tuotantokustannuksia. Kilpailukykyiseen kustannustasoon päästään vähentämällä materiaalikustannuksia ja tekemällä yhteistyötä uusien mallien ja tekniikan kehityksessä. General Motorsin ja PSA Peugeot Citroënin allianssilla saadaan aikaan synergiaa ja sen myötä huomattavia säästöjä tulevina vuosina.

 

Edellisten lisäksi Opel hakee selkeää kasvua uusilta vientimarkkina-alueilta. Niihin kuuluvat kasvavat markkinat Kiina ja Venäjä sekä Australia ja Turkki, joissa Opelin osuus on ollut tähän saakka vähäinen.

 

Kaikkien näiden osien yhteisvaikutuksella Opel palautetaan voitolliseksi yhtiöksi, joka jatkaa menestyksellisesti 150 vuotta kestänyttä toimintaansa.

 

General Motorsin varapääjohtaja ja Adam Opel AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Stephen Girsky sanoi kokouksen jälkeen: “Hyväksymämme suunnitelma tasoittaa tietä Opelin vahvalle tulevaisuudelle. GM seisoo tukevasti Opelin takana ja rohkaisee sekä yhtiön johtoa että työntekijöiden edustajia jatkamaan yhdessä työtä sen eteen, että saamme entistä tyytyväisempiä Opel-asiakkaita ja yhtiö nousee nopeasti kannattavaksi.

 

Euroopan työntekijöiden foorumin puheenjohtaja ja Adam Opel AG:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Wolfgang Schäfer-Klug totesi puolestaan: “Hallintoneuvoston vuosille 2012-2016 hyväksymä toimintasuunnitelma on hyvä perusta Opelin tulevaisuudelle. General Motorsin tuki osoittaa, kuinka tärkeitä eurooppalainen insinööritaito ja Euroopan Opel/Vauxhall -tehtaat ovat konsernille. Opelin on keskityttävä vahvuuksiinsa turvatakseen nykyiset työpaikat ja lisätäkseen niitä jopa vaikeassa markkinatilanteessa.