Kiireellinen tarkastuskutsu Opel Adameille ja Corsille, jotka on toimitettu 5/2014 jälkeen.

29.9.2014

Opel ottaa parhaillaan yhteyttä pieneen määrään niiden Adamin ja nykyisen Corsa-sukupolven ostajista, joiden auto on toimitettu heille toukokuun 2014 jälkeen. Tuon ajankohdan jälkeen valmistetuissa autoissa saattaa olla ohjausvaihteessa osa, joka ei ole Opelin laatuvaatimusten mukainen.

Kaiken vahinkoriskin välttämiseksi näillä autoilla ei saa ajaa ennen korjaamolla tehtävää tarkastusta. Suomessa tarkastuksen piirissä on 153 autoa.

 

Opelille asiakkaan etu on tärkein ja koska tämä tapaus koskee heidän turvallisuuttaan, on yhtiö ryhtynyt nopeisiin toimenpiteisiin. Opel ottaa yhteyttä tämän tarkastuksen kohteena oleviin asiakkaisiin monen eri kanavan välityksellä. Asiakkaat voivat itse tarkastaa Opelin suomalaisen sivuston www.opel.fi tai osoitteen www.opel.com ohjeita seuraamalla, kuuluuko heidän autonsa tarkastettaviin autoihin. Mikäli auto kuuluu tarkastettavaan erään, Opelilta otetaan asiakkaaseen automaattisesti yhteyttä.

 

Opel löysi ongelman rutiineihin kuuluvan laatutarkastuksen yhteydessä tehtaalla. Tiedossa ei ole yhtään onnettomuutta tai muuta vastaavaa henkilövahinkoihin johtanutta tilannetta, joka olisi aiheutunut kyseessä olevasta laatupoikkeamasta.

 

Asiakkaat, joilla on lisäkysymyksiä tähän asiaan liittyen, saavat apua myös Opelin palvelunumerosta, 09-8171 0147.