1.9.2017 jälkeen tyyppihyväksytyt uudet automallit on jo hyväksytty uuden WLTP-testimenetelmän (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure eli "yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä") mukaan. WLTP on uusi, realistisempi testimenettely, jolla mitataan polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. WLTP korvaa kokonaan 1.9.2018 alkaen siihen asti käytetyn NEDC-testimenetelmän.

 

WLTP-ajosykli on vastaus NEDC-menetelmän saamaan kritiikkiin. Uuden WLTP-ajosyklin ajoprofiili vastaa paremmin nykyaikaista jokapäiväistä ajamista, eikä sillä mitata vain perusvarustellun auton arvoja, vaan siinä otetaan huomioon myös lisävarusteiden vaikutus.

 

Todellisuutta paremmin vastaavien testiolosuhteiden vuoksi WLTP-menetelmällä mitattuina polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt ovat usein suuremmat kuin NEDC-menetelmällä mitattuina. Auton päivittäiseen polttoaineenkulutukseen vaikuttavat hyvin paljon yksilöllinen käyttöprofiili ja se, missä ja miten sillä ajetaan: kaupungissa, maanteillä vai moottoriteillä. Nämä erot otetaan paremmin huomioon WLTP-ajosyklissä. Vain teoreettisiin ajoprofiileihin perustuvien "kaupunki-, maantie- ja yhdistetty kulutus" -arvojen (asetusten (EY) N:o 715/2007 ja 692/2008 mukaan) laskemisen sijasta WLTP tarjoaa neljä yksittäistä arvoa ennalta määritetyistä ajoprofiileista (hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea), jotka perustuvat tilastotutkimuksiin sekä käyttäjäprofiilien analyysiin ja keskiarvoihin. Lisäksi WLTP-ajosykli on huomattavasti dynaamisempi kuin NEDC ja sisältää kovempia kiihdytyksiä, suuremman keskinopeuden ja suuremman enimmäisnopeuden.