Kaikille uusille autoille tehdään vakiotesti, jolla mitataan auton polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt. Uusi WLTP-testimenettely on ollut käytössä uusille autoille EU-alueella 1.9.2017 alkaen. Se korvaa NEDC-menetelmän, jota on käytetty vuodesta 1992 alkaen. Tällä sivulla esittelemme tärkeimmät tiedot WLTP-menetelmästä ja siitä, miten se eroaa NEDC-menetelmästä, sekä tietoja EURO 6d-TEMP -standardista ja siitä, miten se liittyy todelliset ajonaikaiset päästöt (RDE) mittaavaan testiin.

Previous
 • WLTP: REALISTISEMMAT KULUTUSLUKEMAT.

  Uudessa WLTP-ajosyklissä otetaan huomioon tilanteita, jotka ovat lähempänä tavanomaista ajoa kuin NEDC-standardissa. Uuden ajosyklin avulla on helpompi arvioida auton todellinen kulutus.

Next
Previous
 • MIKÄ WLTP-AJOSYKLI ON?

  WLTP-ajosykli koostuu useista vaiheista, jotka perustuvat eri puolilta maailmaa kotoisin olevien autoilijoiden jokapäiväisiin ajoprofiileihin. Se on NEDC-menetelmään verrattuna dynaamisempi, siinä on vähemmän pysähdyksiä ja siinä ajetaan suuremmilla nopeuksilla pitempään, joten se vastaa paremmin nykyaikaisia ajotilanteita.

  Jokainen tietyn ajoneuvotyypin moottorin ja vaihteiston
  yhdistelmä testataan sekä taloudellisimmalla että
  eniten polttoainetta kuluttavalla varustuksella.
  WLTP:n käyttöönotto on kasvattanut julkaistuja polttoaineenkulutuslukemia ja CO2-arvoja, mutta ne
  vastaavat nyt paljon paremmin
  todellista kulutusta ja todellisia CO2-päästöjä.

Next
 • Uuden Euro 6d-TEMP -päästönormin mukaan autojen ilmoitetut päästöt on tulevaisuudessa todistettava vaativammissa testiolosuhteissa. Siksi autojen on täytettävä typpioksidi- (NOx) ja hiukkaspäästöjen raja-arvot uusissa WLTP-laboratorio-olosuhteissa ja ne on vahvistettava myös liikenteessä ajettavassa testissä.

  Siksi RDE-testimenetelmä (Real Driving Emissions eli todelliset ajonaikaiset päästöt) ei edellytä tiettyä kiinteää ajosykliä, vaan matka, kiihdytys, ulkolämpötila, tuuliolosuhteet ja liikenneolosuhteet voidaan valita vapaasti määrättyjen tilastollisten rajoitusten puitteissa.

Close

Yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP) otettiin käyttöön 1.9.2017 uusille automalleille. 12 kuukautta myöhemmin siitä tuli pakollinen kaikille henkilöautoille ja se korvasi siten aiemmin käytetyn NEDC-menetelmän. Myös WLTP on laboratoriotesti, mutta sen tarkoituksena on antaa asiakkaille paremmin todellista ajokäyttäytymistä vastaavat kulutustiedot ja lisätä avoimuutta.

WLTP-testissä otetaan huomioon seuraavat tekijät:
• todellisuutta paremmin vastaava ajodynamiikka ja ulkolämpötila
• pitempi testimatka
• suuremmat keski- ja huippunopeudet
• vähemmän odottelua
• enemmän jarrutuksia ja kiihdytyksiä

Lisävarusteet vaikuttavat myös WLTP-ajosyklillä määritettäviin lukemiin