SKIP TO CONTENT
Toimintasäde

SÄHKÖAUTON TOIMINTASÄTEEN MITTAAMINEN.

Sähköauton toimintasäde mitattiin aiemmin Eurooppalaisella standardoidulla testimenetelmällä NEDC.
Se on korvattu kansainvälisellä yhtenäistetyllä kevyiden ajoneuvojen testimenettelyllä (WLTP). Corsa-e:n toimintasäde WLTP-menetelmällä mitattuna on jopa 337 km*. Arkikäytössä maksimitoimintasäde poikkeaa tietenkin sekä NEDC- että WLTP-arvoista. Toimintasäteeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten tien ominaisuudet, sääolot, ajotapa ja lisäkuorma.

Uudessa WLTP-ajosyklissä otetaan huomioon tilanteita, jotka vastaavat paremmin jokapäiväistä elämää kuin NEDC-standardissa. Uuden ajosyklin avulla päivittäistä kulutusta on helpompi arvioida.
 
WLTP-menetelmässä on käytössä
•    todellisuutta paremmin vastaava ajodynamiikka ja ulkolämpötila
•    pitempi testimatka
•    suuremmat keski- ja huippunopeudet
•    vähemmän odottelua
•    enemmän jarrutuksia ja kiihdytyksiä.

Voit lukea lisää NEDC- ja WLTP-mittausmenetelmistä täällä.
(Linkki vastaavalle paikalliselle sivulle kuin https://www.opel.de/tools/wltp-fahrzyklus-verbrauchswerte.html)

* Opel Corsa-e:n toimintasäde (yhdistetty) 329–337 km (varusteiden mukaan) on määritetty WLTP-testimenetelmällä (R (EY) N:o 715/2007, R (EU) N:o 2017/1151. Päivittäinen käyttö voi olla erilaista ja vaikuttavia tekijöitä on useita. Niitä ovat erityisesti henkilökohtainen ajotyyli, reitin ominaisuudet, lämpötila, lämmitys/ilmastointi ja esilämmitys.