Opel näyttää tietä: Tästä lähtien saatavissa olevat polttoaineenkulutustiedot perustuvat tulevaisuudessa sovellettavaan WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure eli kansainvälinen yhtenäistetty kevyiden ajoneuvojen testimenettely) -ajosykliin. WLTP-ajosykliarvojen julkaiseminen on lakisääteistä syksystä 2018 alkaen. Toisin kuin nykyinen pakollinen NEDC (New European Driving Cycle eli uusi eurooppalainen ajosykli), se WLTP-ajosykli kuvaa paremmin nykyaikaista ajokäyttäytymistä.
Tämän vuoksi teemme jo nyt asiakkaille helpommaksi arvioida autonsa päivittäistä kulutusta. Ensimmäinen auto, jonka olemme mitanneet, on Astra. Lisää malleja seuraa myöhemmin tänä vuonna.

Previous
  • MIKÄ WLTP-AJOSYKLI ON?

    WLTP-ajosykli koostuu useista vaiheista, jotka perustuvat eri puolilta maailmaa kotoisin olevien autoilijoiden jokapäiväisiin ajoprofiileihin.

Next
Previous
  • ETUSI: TOTUUDENMUKAISEMMAT KULUTUSLUKEMAT.

    Uudessa WLTP-ajosyklissä otetaan huomioon tilanteita, jotka ovat lähempänä jopapäiväistä elämää kuin nykyisessä NEDC-standardissa. Uuden ajosyklin avulla päivittäistä kulutusta on helpompi arvioida.

Next
  • TEHTY HELPOSTI.

    Useat tekijät, kuten muotoilu ja sääolosuhteet vaikuttavat polttoaineenkulutukseen. Tiesitkö, että ajotapa voi vaikuttaa jopa 30% alhaisempaan polttoaineenkulutukseen?

KYSYMYKSIÄ UUSISTA KULUTUSARVOISTA.

Miksi NEDC on vanhentunut?

Uusi eurooppalainen ajosykli (NEDC) otettiin käyttöön vuonna 1992. Autot, tiet ja ajokäyttäytyminen ovat muuttuneet sittemmin. NEDC on keinotekoinen laboratoriotesti ja toimii vain eri autojen vertailun välineenä, se ei kerro mitään normaalista kulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että oikea kulutus poikkeaa usein hyvinkin paljon NEDC-tiedoista. Tärkeimpiä syitä tälle ovat:

• teoreettinen ajoprofiili ei vastaa todellisia käyttäjäprofiileja
• riittämätön kiihdytys
• liian paljon pysähdysvaiheita
• ei sisällä suurempia nopeuksia, esimerkiksi moottoritienopeuksia. Tämä laskee keskinopeuden liian pieneksi. 
• vaihteen vaihtopisteet määrittyvät pitkälti vaihteistotyypin mukaan ja ovat esimerkiksi samat kaikille autoille, joissa on manuaalivaihteisto
• valinnaisvarusteita ei oteta huomioon.

Mitä NEDC mittaa?

NEDC on ollut laillisesti sitova kaikissa autoissa vuodesta 1992. NEDC perustuu jokseenkin teoreettiseen ajoprofiiliin ja koostuu kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa sinuloidaan 13 minuutin ajan kaupunkiajoa, johon sisältyy useita jarrutus- ja kiihdytysvaiheita. Toinen osa vastaa maantiematkaa, jolla suurin nopeus on 120 km/h.

Mitkä ovat WLTP:n neljä osaa?

WLTP-ajosykli perustuu todellisista ajoprofiileista tehtyyn kansainväliseen tilastotutkimukseen, jotta kulutusarvot voidaan määritellä totuudenmukaisemmin. Ajosykli koostuu neljästä osasta, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta, jotka vastaavat yleisiä ajoprofiileja eri puolilla maailmaa: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Kukin vaihe sisältää muun muassa eri määrän ja erilaisia kiihdytyksiä, jarrutuksia ja pysähdyksiä, jotka vastaavat jokapäiväisiä ajotilanteita.

Miten NEDC ja WLTP eroavat toisistaan?

Autot ja ajotavat ovat muuttuneet huomattavasti sen jälkeen, kun NEDC otettiin käyttöön vuonna 1992. WLTP-testiparametrit on määritelty uudelleen niin, että ne vastaavat todellisia olosuhteita paremmin. Nyt ne sisältävät:

• pitempiä sykliaikoja (30 min vs 20 min)
• lyhyempiä pysähdysaikoja (13 % vs 25 %)
• pitempiä ajomatkoja (noin 23 km vs 11 km)
• suurempia nopeuksia (enint. 130 km/h vs 120 km/h)
• lähes 50 % suurempia keskinopeuksia
• rajumpia maksimikiihdytyksiä ja enemmän kiihdytysvaiheita
• noin 20–30 % suurempi ajoteho dynaamisempiin ajotilanteisiin perustuen
• totuudenmukaisempi ajovastuksen määrittely polttoaineenkulutustestejä varten
• autossa olevien valinnaisvarusteiden huomioiminen.

WLTP:llä saadut arvot ovat maailmanlaajuisesti vertailukelpoisia, kun taas NEDC-arvot ovat käyttökelpoisia vain Euroopassa.

Close

Uudessa eurooppalaisessa ajosyklissä (NEDC) esitetyt kulutusarvot ovat tarkkoja ja niitä on helppo vertailla, mutta ne eivät ole täydellisiä. Sen jälkeen, kun NEDC tuli lakisääteiseksi vuonna 1992, autot ja ihmisten ajotyylit ovat muuttuneet huomattavasti. Testiparametrit on määritelty uudelleen kansainvälisessä yhtenäistetyssä kevyiden hyötyajoneuvojen testimenettelyssä (WLTP) paremmin uusia olosuhteita vastaaviksi.

Nyt niissä otetaan huomioon:
• todellisuutta paremmin vastaava ajodynamiikka ja ulkolämpötilat
• pitemmät testimatkat 
• suuremmat keski- ja huippunopeudet
• lyhyemmät pysähdykset
• enemmän jarrutuksia ja kiihdytyksiä

Lisävarusteet vaikuttavat WLTP-ajosykliin. WLTP-ajosykliarvojen julkaiseminen on lain mukaan pakollista kaikille autonvalmistajille syksystä 2018 alkaen.

Close

Nykyisessä NEDC-syklissä käytetään arvoja "kaupunki, maantie ja yhdistetty", jotka perustuvat teoreettiseen ajoprofiiliin. WLTP:ssä käytetään "todellisia", kansainvälisiin tilastotutkimuksiin perustuvia ajoprofiileja. WLTP-ajosykli on jaettu neljään osaan, joissa käytetään eri keskinopeuksia: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokainen osa koostuu erilaisista ajovaiheista, muun muassa pysähdyksistä sekä kiihdytys- ja jarrutusvaiheista, jotka edustavat jopapäiväisiä ajoprofiileja. Jokainen moottorin ja vaihteiston yhdistelmä testataan taloudellisimmalla ja eniten polttoainetta kuluttavalla varustuksella.


Opel testaa parhaillaan jokaista mallistonsa mallia WLTP-standardien mukaisesti. Julkaistut arvot määrittelevät kunkin moottorin ja vaihteiston yhdistelmän kulutusalueen pienimmästä kulutuksesta suurimpaan. Tämä antaa tarkemman käsityksen kunkin mallin odotettavissa olevasta päivittäisestä kulutuksesta.

 

Huomaa: WLTP-ajosykliin perustuvat arvot määritellään standardoidun, ennalta määritellyn testiradalla ajetun ajosyklin perusteella.