Skip To Content
Arvonnan Saannot

ARVONNAN SÄÄNNÖT

”voita kaksi lippua UEFA Super Cupiin” – arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
LänsiAuto Drive Oy (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Opel Suomi”) Y-tunnus: 0101067-3, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus

Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja. Arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet henkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on 4.8.–7.8.2022. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan 4.8.–7.8 osallistuneiden kesken maanantaina 8.8.2022 klo 16 mennessä. Ilmoitetun päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät ole mukana palkinnon arvonnassa.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuminen edellyttää Opel Suomen Instagram-tilin opel_suomi seuraamista sekä arvonnasta ilmoitetun kuvan tykkäämistä ja kuvan kommenttikenttään kaverin, jonka kanssa lähtisi otteluun merkitsemistä. Arvontaan osallistutaan edellä ilmoitetulla tavalla ja toimimalla osallistumisehtojen mukaisesti. Arvonnassa ovat mukana kaikki siihen osallistumisaikana osallistuneet. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

5. Palkinto

Arvonnan palkintona arvotaan yksi kahden lipun lippupaketti UEFA Super Cupiin Olympiastadionille 10.8.2022. Liput toimitetaan voittajalle sähköisesti ja niiden vastaanottaminen sekä käyttö edellyttää UEFA Mobile Tickets -sovelluksen lataamista ja siihen rekisteröitymistä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä voitettuja lippuja voi vaihtaa toiseen ajankohtaan tai tapahtumaan.

6. Arvonnan voittaminen

Palkinnon voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken osallistumisajan päätyttyä. Arvonnan voitosta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta 9.8.2022 klo 12 mennessä, palkinto arvotaan uudelleen. Mikäli palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muuten lainvastaisesti, tämä johtaa voittajan arvonnasta pois sulkemiseen ja palkinnon uudelleen arpomiseen. Järjestäjällä on myös oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Vastuut

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen sekä arvontaan osallistumiseen mahdollisesti liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnossa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alkuperäisen arvontailmoituksen yhteydessä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Henkilötietoja käytetään arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuoja- ja rekisteriselosteesta.

9. Lisätiedot

Opel Suomen asiakaspalvelu, asiakaspalvelu.opel@lansiauto.fi, LänsiAuto Drive Oy, Y-tunnus 0101067-3, www.opel.fi


Arvonnan tietosuoja- ja rekisteriseloste.

REKISTERISELOSTE | Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 4.8.2022

1. Rekisterinpitäjä

LänsiAuto Drive Oy (Y-tunnus: 0101067-3) Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Noora Palin

Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

puh: 010 5252 0, sähköposti: noora.palin@lansiauto.fi

3. Rekisterin nimi

LänsiAuto Drive Oy arvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään LänsiAuto Drive Oy:n arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavat perustiedot:

- Etunimi

- Sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

Lisäksi voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterien ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa LänsiAuto Drive Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain LänsiAuto Drive Oy:n sekä Opel-jälleenmyyjän myyntiin ja markkinointiin osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika arvontatulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan tarvittaessa siirtää LänsiAuto Drive Oy:n markkinointirekisteriin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tai ei ole tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Drive Oy, Noora Palin, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Drive Oy, Noora Palin, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.