Skip To Content
Käytöstä poisto

Ympäristön huomioiva suunnittelu

Tie vihreämmille laitumille

Koska ympäristömme on meille hyvin tärkeä, parannamme kierrätysprosessia suunnittelemalla tuotteemme alusta alkaen kestävällä tavalla.


Opelin ympäristön huomioiva suunnittelu on tärkeä osa tuotteidemme vastuullisuutta. Tavoitteenamme on jätteen vähentäminen niin auton tuotantoprosessin aikana kuin auton käyttöiän päätyttyä. Opelin ympäristön huomioiva suunnittelu on osa sitoutumistamme ympäristöön ja arvokkaiden raaka-aineiden sekä energian säästämiseen.

Ympäristön huomioiva suunnittelu

Ympäristön huomioiva suunnittelu

Helpottaa kierrättämistä

Tuotekehityksessä Opelin kierrätysstrategia perustuu kahteen perusperiaatteseen:

 • Ympäristön huomioiva suunnittelu
 • Materiaalien elinkaaren kehittäminen ja toteutus autotuotannossa.

Integroitu tuotevastuu

Tuotekehitys

Elinkaaren arvioinnit

Ympäristön huomioivat materiaalivalinnat

 

Tuotanto
Kierrätysmateriaalien käyttö.

 

Talteenotto

Auton talteenotto

Ongelmajätteiden poisto ja esikässittely EU:n ELV-direktiivi

 

Käyttö

Jällenmyyjän jätehuolto

Varaosat

Varmistaakseen, että Opel-tuotteet täyttävät kierrätystavoitteemme, kaikkien Opelin suunnittelutiimien on noudatettava Kierrätettävyys-/talteenotto-ohjeita. Nämä ohjeet on laadittu Opelin insinöörien ja osatoimittajien tueksi kierrätyskelpoisten autojen kehitystyössä. Tämä prosessi auttaa myös insinöörejä arvioimaan helposti kunkin osan kierrätyskelpoisuuden romutettaessa auto.

Ympäristöystävällisen suunnittelun elementit

 • Ympäristön huomioiva materiaalien valinta
 • Saasteiden vähentäminen suunnittelulla
 • Jälleenkäsiteltävyys suunittelulla
Opelilla on pitkä perinne kierrätysmateriaalien käytössä. Kierrätysmateriaalien käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Yli 230 kierrätysmuovityyppiä on määritelty ja hyväksytty tuotannossa käytettäväksi. Teknisestä näkökulmasta kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen on käytetty paljon resursseja.

Kierrätysmateriaalien on täytettävä samat vaatimukset kuin uusienkin. Kierrätysmateriaaleja suositaan, kun ne eivät nosta osan hintaa. Laadusta ei koskaan tingitä. Kierrätystiimimme tekee kaikkensa varmistaakseen korkealaatuisen ulkonäön ja tuntuman, mekaanisen ja termisen kestävyyden sekä suorituskykynormien täyttämisen.

Itse asiassa kierrätysmateriaalien korkean laadun ansiosta niitä voidaan käyttää niin näkyvissä kuin näkymättömissä Opelien osissa.

Kierrätysmateriaalien käyttö

 • Merkityt osat voidaan valmistaa kierrätetystä materiaaleista (esimerkki: Insignia).

Kierrätyskonsepti

Kierrätyskonsepti

Käytöstä poistettavalle opelillesi

Luovutus

Viimeinen omistaja toimittaa käytöstä poistettavan auton yhdelle sopimuskumppaneistamme. Auton tarkastettuaan vastaanottopiste antaa romutustodistuksen.

Esikäsittely ja haitallisten aineiden poisto

Ensin poistetaan akku ja neutraloidaan turvatyynyt. Romutuskumppanimme poistaa sitten kaikki poltto- ja muut nesteet. Tähän sisältyvät moottori- ja vaihteistoöljyt, jarruneste, jäähdytysneste ja ilmastoinnin kylmäaine.

Purkaminen

Seuraavassa vaiheessa puretaan osakokonaisuudet niiden markkinoimiseksi käytettyinä osina tai tehdaskunnostettujen osien runkona. Jos taloudellisesti kannattavaa, materiaalit kuten muovit ja lasi poistetaan kierrätettäväksi.

Varastointi

Ympäristölle haitalliset aineet kerätään talteen ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle kierrätettäväksi tai hävitettäväksi.

Murskain

Esikäsitellyt osat siirretään murskaimeen, joka pilkkoo osat pienemmiksi ja lajittelee materiaalit jatkokäsittelyä varten.

Murske

Erotellut materiaalijakeet jatkokäsitellään eri teknologioilla (magneetti, pyörrevirta, liuotus) arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi.

Kierrätys / Talteenotto / Kaatopaikka

Raaka-aineeksi kelpaamattomat jakeet murskaimesta ja jälkikäsittelystä voidaan kierrättää (esim. polttaa) tai käyttää sementtiteollisuudessa. Tämä prosessi mahdollistaa auton materiaalien kierrättämisen 95-prosenttisesti ja vähentää huomattavasti kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää.

Kierrätysverkosto

Kierrätä Opelisi

Auton romutusprosessin kautta

Olemme aina tehneet parhaamme ympäristöystävällisyyden hyväksi, mutta nyt se ei ole valinta, vaan laki. Laki autojen kierrätyksestä tuli voimaan syyskuussa 2004. Kierrätysdirektiivi vaatii autonvalmistajia vähentämään autojen tuotannossa ja romutuksessa syntyvää jätettä.

 

Lain mukaan omistaja voi toimittaa käytöstä poistettavan Opel-autonsa vastaanottopisteeseen. Tämä on maksuton palvelu eräillä ehdoilla (katso alla).

 

Haluamme varmistaa, että romutettava autosi kierrätetään ympäristöystävällisesti. Siksi kierrätyskumppanimme täyttävät kaikki romuajoneuvodirektiivin vaatimukset, mikä varmistetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden auditoimalla laatujärjestelmällä. Kierrätysasiantuntijamme tarkastavat kierrätyskumppanimme, kaikki prosessit sekä tulevien ja lähtevien materiaalivirtojen dokumentoinnin.

Romutettava Opelisi kelpaa palautettavaksi maksutta kierrätykseen, kun:

 • Autosta ei puutu olennaisia osia
 • Auto ei sisällä mitään muuta jätettä
 • Auto on viimeksi ollut Suomen rekisterissä
 • Auton voi toimittaa romutettavaksi vain rekisteriin merkitty omistaja
 • Auton omistaja luovuttaa rekisteröintitodistuksen auton mukana

 

Toimita romutettava autosi kierrätyskumppanillemme, joka antaa romutustodistuksen ja poistaa auton rekisteristä. Voit olla varma, että vanha autosi kierrätetään mahdollisimman ympäristöystävällisesti.