Skip To Content

Standardien vastaavuus

Ajoneuvossa on järjestelmiä, jotka lähettävät ja vastaanottavat radio signaaleja Direktiivien 1999/5/EC tai 2014/53/EU mukaisesti.