Skip To Content

REACh

Opel tukee REACH-asetuksen (asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) tavoitteita - EU:n kemikaalivalvonnan pääasetuksen on tarkoitus suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä riskeiltä, jotka voivat aiheutua erilaisista kemikaaleista. Asetus tuli voimaan 1.6.2007.

 

REACH-asetuksen (EU:n asetus 1907/2006) Artikla 33 vaatii, että yritykset joiden valmistamissa tuotteissa on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia Candidate List -listauksen aineista, tulee tarjota riittävästi tietoa asiakkaalle tuotteen turvallisesta käyttämisestä. Tämä on yhtenäinen Opelin sitoumuksen kanssa, jossa Opel edistää valmistamiensa tuotteiden vastuullista tuotantoa, käyttöä ja käsittelyä.