Skip To Content
Verkkosivuston käyttöehdot

Verkkosivuston käyttöehdot

Tätä verkkosivustoa operoi Auto-Bon Oy (”Opel”) ja isännöidään palvelimella, jonka omistaa Amazon Web Services.

 

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin alat käyttää tätä sivustoa. Sivustoa käyttämällä osoitat hyväksyneesi nämä ehdot huolimatta siitä, rekisteröidytkö Opelin tietojärjestelmiin vai et. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Huomautuksia

Sivuston sisältö on laadittu niin, että tiedot ovat mahdollisimman kattavat ja tosipohjaiset. Pidätämme kuitenkin oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa hintoja, värejä, materiaaleja, varusteita, teknisiä ominaisuuksia, malleja ja saatavuutta. Tässä sivustossa olevat linkit saattavat johtaa riippumattomien sivustojen omistajien verkkosivustoille. Tällaisissa sivustoissa esitetyt tiedot ovat kyseisten sivustojen omistajien vastuulla. Opel ei pysty määräämään eikä vastaa riippumattomien sivustojen sisällöstä ja tarjoaa nämä linkit kävijöille vain mukavuustekijänä.

Sivuston käyttöehdot

1. Aineeton omaisuus

 

Kaikki tässä sivustossa esitetyt aineistot ovat Opelin aineetonta omaisuutta. Creative Commons -lisenssillä tarjottu sisältö on merkitty selvästi ja tällainen sisältö on käytettävissä kyseisen lisenssin nojalla. Mitään muuta aAineistoa ei saa kopioida eikä jäljentää muutoin kuin siinä määrin kuin on tarpeen aineiston verkossa tarkastelemista varten. Kokonaisia sivuston sivuja voi kuitenkin tulostaa paperikopioksi henkilökohtaiseen käyttöön seuraavin perustein:

(a) sivustossa olevia asiakirjoja tai niihin liittyvää grafiikkaa ei muuteta millään tavalla;

(b) sivustossa olevaa grafiikkaa ei käytetä erillään grafiikkaan liittyvästä tekstistä ja

(c) Opelin tekijänoikeus- ja tuotemerkki tai muut ilmoituksen näkyvät kaikissa kopioissa.

 

 

Edellä mainittua lukuun ottamatta Opel saattaa silloin tällöin tarjota tilaisuuden ladata taustakuvia, näytönsäästäjiä ja muita sovelluksia sivustosta. Nämä lataukset kuuluvat näiden ehtojen piiriin.

 

Kaikki sivuston sisällön käyttö muutoin kuin näiden ehtojen mukaan mihin tahansa käyttötarkoitukseen on kielletty. Tämän sivuston aineistot on tarkistettu ja testattu perusteellisesti tuotannon kaikissa vaiheissa. Tästä huolimatta Opel suosittelee, että suoritat virustarkistuksen ennen käyttöä. Opel suosittelee myös, että käytät päivitettyä virustorjunta ohjelmisto.

 

2. Linkin määrittäminen sivustoon

Kaikki tähän sivustoon määritettävät linkit on liitettävä Opelin kotisivulle.

 

3. Palvelun käytettävyys

Opel pyrkii varmistamaan, että sivusto on normaalisti käytettävissä ympäri vuorokauden. Opel ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, jos sivusto ei jostain syystä ole käytettävissä tiettynä ajankohtana tai tietyn ajanjakson ajan.

 

Pääsy sivustoon voidaan estää tilapäisesti ja ilman ennakkoilmoitusta järjestelmävian, huollon tai korjaustöiden vuoksi tai Opelin hallitsemattomissa olevista syistä.

 

4. Kävijöiden aineisto ja käyttäytyminen

Lukuun ottamatta tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, jotka on eritelty Opelin tietosuojakäytännössä Tietosuojakäytäntö, kaikki tähän sivustoon lähettämäsi tai tallentamasi tiedot tulkitaan ei-luottamuksellisiksi ja ei-tekijänoikeussuojatuiksi. Opelilla ei ole mitään velvollisuuksia tällaisen aineiston suhteen. Opel ja sen suunnittelijat voivat vapaasti kopioida, esittää, jakaa, liittää ja muulla tavoin käyttää tällaisia aineistoja ja tietoja, kuvia, ääniä, tekstiä ja muita niihin sisältyviä tekijöitä mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

 

Sivustoon tai sivustosta on kiellettyä liittää tai välittää aineistoa,

(a) joka sisältää uhkaavaa, halventavaa, rivoa, säädytöntä, kapinahenkistä, loukkaavaa, pornografista, herjaavaa, rasistista vihaa kiihottavaa, syrjivää, pahennusta herättävää, kiihottavaa, pilkkaavaa, luottamuksellisuuden rikkovaa tai tietosuojaehtojen vastaista sisältöä tai sisältöä, joka voi aiheuttaa ärtymystä tai harmia;

(b) johon sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia ja/tai hyväksyntää;

(c) joka on sellaista käytöstä tai kannustaa sellaiseen käytökseen, jonka voidaan tulkita olevan rikollista, antaa syyn siviilikanteen nostamiseen tai muutoin lain vastaista tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovaa missä tahansa maailman maassa tai

(d) joka on teknisesti vahingollista (mukaan lukien muun muassa tietokonevirukset, loogiset pommit, troijalaiset hevoset, madot, haitalliset komponentit, virheelliset tiedot tai muut haittaohjelmat tai haitalliset tiedot).

Sivustoa ei saa väärinkäyttää millään tavalla esimerkiksi hakkeroimalla.

Opel tekee yhteistyötä kaikkien lainvalvontaviranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, jotka pyytävät tai määräävät Opelin antamaan sellaisen henkilön tiedot, joka julkaisee tämän 4 kohdan vastaista aineistoa.

 

5. Tietojen oikeellisuus

Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu Opelin asiakkaille Opel pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmistamaan, että tämän sivuston sisältö on paikkansa pitävää ja ajan tasalla Autokannan ja autojen ominaisuuksiin muun muassa vuosittaisten päivitysten yhteydessä tehtävien muutosten vuoksi tässä sivustossa esitetyt tuotteet voivat poiketa uusimmista versioista. Jotkin kuvatuista tuotteista eivät välttämättä ole saatavissa kaikissa maissa, tai ne voivat olla saatavissa lisämaksua vastaan. Asiakkaita kehotetaan tarkistamaan tietyt tarvittavat auton ominaisuudet jälleenmyyjältä tilauksen yhteydessä. Opel pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden ominaisuuksia milloin tahansa. Opel ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tässä sivustossa esitettävien tietojen käytöstä.

 

 

Mitään sivustossa esitettyjä tietoja ei pidä käyttää ainoana tietolähteenä. Sivuston aineisto julkaistaan "sellaisenaan" ilman mitään ehtoja, takuita tai muita vakuuksia. Opel ei anna sivustosta lain sallimissa rajoissa mitään takuita, vakuuksia tai muita vakuutuksia (mukaan lukien kaikki lain sallimat ehdot), jotka voivat näihin ehtoihin katsomatta päteä tähän sivustoon.

 

 

6. Vastuuvelvollisuus

Opel ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat eivät vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita voi aiheutua sivuston käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien kaikki suorat, epäsuorat, rangaistukseen liittyvät tai seuraamukselliset menetykset tai vahingot tai tulon, voiton, liikearvon, tietojen, sopimusten, rahan käytön menetykset sekä menetykset tai vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät jollakin tavalla liiketoiminnan keskeytymiseen tai oikeudelliseen laiminlyöntiin, sopimukseen tai muuhun rikkomukseen) liittyen sivustoon, sen käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää sivustoa tai sivuston käytön seurauksiin, tähän sivustoon liitettyihin muihin verkkosivustoihin tai sellaisten sivustojen aineistoon, mukaan lukien muun muassa sellaiset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat viruksista, jotka voivat vahingoittaa tietokonelaitteistoa, ohjelmistoja, tietoja tai muuta omaisuutta, tai tämän sivuston avaamiseen, käyttöön tai selaamiseen tai tämän sivuston tai sivustoon linkitettyjen muiden verkkosivustojen sisältämän aineiston lataamiseen. Nämä ehdot eivät mitätöi tai rajoita Opelin korvausvelvollisuutta

(a) kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa, joka johtuu Opelin laiminlyönnistä;

(b) petoksen tai vilpillisen virheellisten tietojen esittämisen tapauksessa;

(c) velvollisuuksista, joita ei voi välttää tai rajoittaa sovellettavan lain nojalla.

 

7. Sovellettava laki ja tuomioistuin

Tähän sivustoon liittyvät riita-asiat käsitellään Suomen lainsäädännön toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.

 

 

29.9.2014