Skip To Content

REACh

Opel tukee REACH-asetuksen (asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) tavoitteita - EU:n kemikaalivalvonnan pääasetuksen on tarkoitus suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä riskeiltä, jotka voivat aiheutua erilaisista kemikaaleista. Asetus tuli voimaan 1.6.2007.