STANDARDIEN VASTAAVUUS.

Ajoneuvossa on järjestelmiä, jotka lähettävät ja vastaanottavat radio signaaleja Direktiivien 1999/5/EC tai 2014/53/EU mukaisesti.
Järjestelmien valmistajat vahvistavat standardien vastaavuuden Direktiivien 1999/5/EC tai 2014/53/EU mukaisesti.


Lisäykset käyttöohjekirjaan